Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

**VIKTIG**

Det tas forbehold om små feil med lagerstyring og priser, slik at dette ikke alltid medfører 100% riktighet.

 • Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) inkl. mva. og ekskl. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
  Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller kursendringer.
 • Frakt belastes etter fast sats pr. sending.
  Enkelte varer, f.eks. stoler, dekk. karosseri deler etc., vil pga. størrelse avvike fra fast frakt, og ny frakt pris vil bli beregnet etter postens satser, ved behandling av ordren.
  Alle varer sendes i oppkrav dersom kunden ikke er registrert kredittkunde, eller betaler med Netaxept.
  Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet med minimum kr 300,-, for å dekke våre utgifter med frakt tur/retur, etc.

!!VIKTIG!! Avbestillinger og endringer av ordre må sendes til ordre@kollevold.no.

 • Reklamasjoner og returnering av mottatte varer må avtales før varen sendes i retur.
  Ikke avtalte returer vil ikke bli behandlet/kreditert.
 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.
  Det hender leverandører endrer priser på ikke lagerførte varer slik at oppgitte pris ikke stemmer. I tilfeller hvor prisen er redusert vil pris til kunde reduseres.
  Har prisen steget vil kunden bli kontaktet for opplysning om ny pris før forsendelse. Kunden kan da velge å ikke motta varen.
 • Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må ansees som veiledende.
  Leveranseproblemer fra leverandører samt forsinkelser under transport fra leverandør kan vi ikke ta ansvar for, så det er viktig og oppgi både e-post adresse og tlf.nr. på dagtid slik at vi får kontaktet kunden i slike tilfeller.
  Vi forbeholder oss derfor retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
 • Eventuelle prisendringer som skjer etter leveringstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.
 • Ved godkjent reklamasjon dekkes skade opptil varens verdi, følge skader og evt. inn og ut montering dekkes ikke.

*Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.